Scoileanna

Féach Caisleán Chill Chainnigh ar an suíomh nó ón seomra ranga agat

Cuairteanna

Faoi Scéim um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna an OOP cuirimid cuairteanna ar Chaisleán Chill Chainnigh ar fáil saor in aisce do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna. (Réamháirithint riachtanach).

Chun cuairt a chur in áirithe nó le haghaidh tuilleadh eolais, bí i dteagmháil le hÁirithintí Grúpa

Teil. 056 770 4106

Rphost: bookingskilkennycastle@opw.ie

Eolas sa bhreis ar an Scéim um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna:

www.heritageireland.ie

 

Acmhainní don Seomra Ranga

Tá na hacmhainní seo a leanas ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón ár suíomh gréasáin:

Bunscoil

Déan clic anseo i gcomhair a thuilleadh eolais ar na acmhainní ar fáil do Bhunscoileanna.

Meánscoil

Déan clic anseo i gcomhair a thuilleadh eolais ar na acmhainní ar fáil do Mheánscoileanna.