Bunscoil

Cuairteanna

Faoi Scéim um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna an OOP cuirimid cuairteanna ar Chaisleán Chill Chainnigh ar fáil saor in aisce do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna. (Réamháirithint riachtanach).

Chun cuairt a chur in áirithe nó le haghaidh tuilleadh eolais, bí i dteagmháil le hÁirithintí Grúpa

Teil. 056 770 4106

Rphost: bookingskilkennycastle@opw.ie

Eolas sa bhreis ar an Scéim um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna:

www.heritageireland.ie

Acmhainní don Seomra Ranga

Tá na hacmhainní seo a leanas ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón ár suíomh gréasáin:

Caisleán Chill Chainnigh Treoir do Chuairteoirí (PDF)

Kilkenny Castle Visitor guide (PDF)

Paca Oideachais le hÍoslódáil – 3ú agus 4ú Ranganna Bunscoile

Féadfar an paca seo a úsáid mar chuidiú le foghlaim ranga agus i gcomhar le cuairt ar an láthair.

Aonad Sraithe: Saol, sochaí, saothar agus cultúr san am atá thart

An saol in Éirinn le linn ré na Normannach
Saol na meánaoise i mbailte, faoin dtuath agus san Eoraip

CAISLEÁIN PowerPoint

Cur i láthair a chuideoidh le múinteoirí um fhoghlaim faoin Saol in Éirinn le linn ré na Normannach agus faoin Saol i mBaile Meánaoiseach.

Féadfaidh scoláirí eolas a chur ar thithe, éadaí agus cócaireacht na Normannach – tá díriú lárnach ar Chaisleán Chill Chainnigh agus Liam Marascal.

Seol ríomhphost chuig kilkennycastleinfo@opw.ie chun an PowerPoint saor in aisce a fháil.

CAISLEÁIN – paimfléad an scoláire

Paimfléad déthaobhach sochlóite mar chuidiú leis an cur i láthair PowerPoint.

CAISLEÁIN – bileog oibre an scoláire

Bileog oibre le réimse gníomhaíochtaí:

Focail agus brí a mhaitseáil
Inis an scéal
Ceisteanna & freagraí ilroghnacha
Tarraing do chaisleán féin

Bileog Eolais (PDF)

Bileog Oibre (PDF)

Míreanna breise le haghaidh scoláirí 

BEACHA BROIDIÚLA DORDÁNACHA!

PREAB ISTEACH SAN EARRACH!

CONAIR AN DÚLRA

Crosfhocal (PDF)

Cuardach Focal (PDF)

Conair na gCrann (PDF)

Tóg Caisleán Duit Féin (PDF)

Crainn (PDF)

Cuileann (PDF)