Cuairteanna

Léigh a Thuilleadh

Cuairteanna

Tá an-áthas orainn gur bheartaigh tú cuairt a thabhairt ar Chaisleán Chill Chainnigh. Tá córas féintreoraithe i bhfeidhm sa Chaisleán ar feadh formhór na bliana ach athraítear go dtí turais threoraithe amháin i rith an gheimhridh.

Ó 3 Samhain 2019 go dtí 31 Eanáir 2020: Turais Threoraithe amháin.

Tabharfaidh duine d’ár dtreoraithe eolgaiseacha tú ar thuras fíorspéisiúil de sheomraí Seanré Chaisleán Chill Chainnigh.

Ó 1 Feabhra 2020 go dtí 1 Samhain 2020: Cuairt Fhéintreoraithe/Turais Threoraithe

Foghlaim faoi theach mór Victeoiriach mhuintir de Buitléir ar do shuaimhneas féin ar chuairt fhéintreoraithe.

Tá turais threoraithe ar fáil don phobal gach lá freisin. Bí i dteagmháil do shonraí sa bhreis.

D’fhéadfadh go n-athrófaí na socruithe. Seiceáil an suíomh seo le haghaidh an t-eolas is déanaí.

Maireann an chuairt uair an chloig amháin ar an meán.

Tá bileoga eolais le fáil ag Deasc na dTicéad i mBéarla, Gaeilge, Araibis, Eabhrais, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rúisis, Seapáinis, Sínis agus Spáinnis.

Níl táille ar an dTaispeántas Closamhairc 12 nóiméad ar fad sa Seomra Meánaoiseach.

Grianghrafadóireacht gan splanc do d’úsáid féin amháin a cheadaítear sna Seomraí Seanré.

Ní mór páistí faoi 18 a bheith faoi mhaoirseacht i gcónaí. Seiceáil ráiteas an OOP i dtaca le cumhdach leanaí d’eolas sa bhreis.

Tabhair faoi deara gur láthair an-ghnóthach í seo agus b’fhéidir go mbeadh moill i gceist le linn an tsamhraidh.

Tá ticéid ar fáil ag Deasc na dTicéad.

Is gá do ghrúpaí de níos mó ná 10 nduine dul i dteagmháil le Áirithintí Grúpaí chun áirithint a dhéanamh.

Tabhair aire nach bhfuil cead ag BBQ i bpáirc an Chaisleáin.

Tá fáilte roimh madraí ach caithfear iad a bheith ar iall.

.

⛈ D’fhéadfadh go mbrathfadh oscailt láithreán de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí ar an aimsir agus chun sábháilteacht agus folláine gach duine a dheimhniú, d’fhéadfaí go mbeadh rochtain faoi réir athuithe ar gearrfhógra. Déanfar gach iarracht chun na hiaimh seo a fhógairt roimh am ach má tá aon amhras ort, déan seiceáil leis an láthair le do thoil le haghaidh a Stádas Oscailte/Dúnta.

Seomra Tae

Lonnaithe i gCistin Victeoiriach an Chaisleáin, tá an seansorn mar aon le sraitheanna plátaí agus potaí copair le feiceáil go fóill ann. Seol rphost chuig nostalgiacafe@eircom.net nó nostalgiacafe65@gmail.com le haghaidh tuilleadh eolais. Amanna oscailte céanna leis an gCaisleán.

Treoraí den scoth, áit iontach

Ar thuras an-ghearr ar Chill Chainnigh, bhí am le spáráil agam féin agus mo chara. Ní raibh sé ar intinn againn cuairt a thabhairt ar an gcaisleán, ach nach sinn atá sásta go ndearna. Tá an caisleán agus an fearann ina thimpeall ar fheabhas agus is fiú go mór cuairt a thabhairt orthu astu féin, ach ba é ár dtreoraí, Peadar, a chuir beocht cheart san áit. Tá an paisean atá aige don stair agus don oidhreacht le brath go soiléir agus is díol suntais forleithne a chuid eolais.

Mar dhuine a dtaitníonn an stair go mór leis mé féin, cheap mé go raibh an turas fíorspéisiúil ó thús deireadh. Mholfainn go hard é d’aon duine atá ag tabhairt cuairt ar an gcathair.

Alan ar TripAdvisor

Caisleán na mBuitléarach

Seasann Caisleán Chill Chainnigh os cionn bhaile Chill Chainnigh agus an Fheoir. Tugann an turas féintreoraithe tú ar chuairt siar agus aniar trí na codanna poiblí agus príobháideacha den chaisleán. Tá stair an fhoirgnimh agus an teaghlaigh thar a bheith spéisiúil agus tá na hathchóirithe tar éis an-slacht a chur ar an bhfoirgneamh. Spás ar leith atá i nGailearaí na bPictiúr.

Is fiú cuairt a thabhairt má táthar i gCill Chainnigh. Má tá an aimsir oiriúnach chuige is fiú siúlóid a dhéanamh sna gairdíní áille.

Permia ar Tripadvisor

Caisleán Meánaoiseach

Thugamar turas ar dtús ar pháirc an chaisleáin (fairsing, glas) agus gairdín na rósanna. Tá láithreacha sármhaithe ansin le grianghraif a fháil den chaisleán meánaoiseach (1195), den Fheoir agus de bhaile meánaoiseach Chill Chainnigh.

Ansin d’íocamar an táille (8 euro, OK) agus thugamar cuairt faoi dheifir ar an taobh istigh ó bhíomar ar thuras lae (Collins Day Tours). Domhnach gnóthach a bhí ann agus bhí margadh bia díreach taobh amuigh den chaisleán leis na sluaite i láthair.

Tá an caisleán coimeádta go han-mhaith! Ar an taobh istigh, chuaigh an Halla Mór agus na taipéisí, seomra na leanaí, an staighre Múrach, an seomra bia leis an mbord leagtha ann i bhfeidhm go háirithe orm.

Athanasia ar TripAdvisor