Teaghlaigh

Bealaí Éagsúla le Plé lenár mBailiúchán

Teaghlaigh

Tá raon leathan d’imeachtaí spraíúla don uile dhuine sa teaghlach le fáil i gCaisleán Chill Chainnigh. Tá ár mbileoga gníomhaíochta le fáil saor in aisce agus is féidir iad a íoslódáil ag an leathanach a leanas

Tá spraoi agus spleodar inár mbileoga oibre do thuismitheoirí agus do leanaí araon. Cuideoidh na bileoga oibre leat éachtaint a fháil ar na seomraí seanré Victeoiriacha, sciuird a thabhairt ar an gCaisleán agus níos mó a fhoghlaim faoi mhuintir Buitléar a mhair anseo tráth.

Cuidigh le Coiní n na Ca sca a chuid cisea n a aimsiu

Conair na gCrann

Cuardach Focal

Crosfhocal

Tóg Caisleán Duit Féin

Crainn

An Nollaig Ag Caisleán Chill Chainnigh

Tá ceardlanna agus imeachtaí aonaracha anseo againn i gcaitheamh na bliana chomh maith.

Caith súil ar ár rannóg Cad Atá Ar Siúl chun a bheith suas le dáta linn.