Teaghlaigh

Bealaí Éagsúla le Plé lenár mBailiúchán

Teaghlaigh

Tá raon leathan d’imeachtaí spraíúla don uile dhuine sa teaghlach le fáil i gCaisleán Chill Chainnigh. Tá ár mbileoga gníomhaíochta le fáil saor in aisce agus is féidir iad a íoslódáil ag an leathanach a leanas

Tá spraoi agus spleodar inár mbileoga oibre do thuismitheoirí agus do leanaí araon. Cuideoidh na bileoga oibre leat éachtaint a fháil ar na seomraí seanré Victeoiriacha, sciuird a thabhairt ar an gCaisleán agus níos mó a fhoghlaim faoi mhuintir Buitléar a mhair anseo tráth.

Cuidigh le Coiní n na Ca sca a chuid cisea n a aimsiu

Conair na gCrann

BEACHA BROIDIÚLA DORDÁNACHA!

PREAB ISTEACH SAN EARRACH!

CONAIR AN DÚLRA

Cuardach Focal

Crosfhocal

Tóg Caisleán Duit Féin

Crainn

An Nollaig Ag Caisleán Chill Chainnigh

Tá ceardlanna agus imeachtaí aonaracha anseo againn i gcaitheamh na bliana chomh maith.

Caith súil ar ár rannóg Cad Atá Ar Siúl chun a bheith suas le dáta linn.