Taispeántais

Taipéis an Rosa, scéal snoite snáthaide

6 Lúnasa 2021 – Meán Fómhair 2022

Ríomhann Taipéis an Rosa scéal na Normannach agus a dteacht i dtír in Oir-Dheisceart Éireann agus léirítear forbairt agus fás an chalafoirt i Ros Mhic Thriúin i gcúig painéal déag bróidnéireachta. Tá oidhreacht chultúrtha Laighean léirithe i bhfuáil, ó insealbhú Rí Cheiltigh go dtí tráchtáil Gael-Normannach.

Féadfaidh gach duine anois an taispeántas iontach seo a fheiceáil, bronntanas taibhseach don tír ar fad; cuimsíonn sé ealaíon iontach, sárcheardaíocht agus raidhse scéalta atá fíorspéisiúil.

Ba é an tUrr. Paul Mooney, Eaglais Mhuire, Ros Mhic Thriúin, a thionscnaigh an tionscadal seo. Ghlac sé inspioráid ó Thaipéis cháilíuil Bayeux na Fraince; cheap sé gur fiú sraith dá leithéid a chruthú mar chomóradh ar stair na Normannach i Ros Mhic Thriúin agus Oir-Dheisceart Éireann.

Críochnaíodh an chéad taipéis in 2002 agus tá 14 as 15 painéal críochnaithe go dtí seo. Tá an ceann deireanach á fuáil i gCill Chainnigh faoi láthair agus tá sé nach mór críochnaithe.  Tá fuálaithe deonacha ar fud na tíre páirteach san obair, breis agus 150 acu, ag obair ina dtithe féin agus i láithreacha áitiúla poiblí. Déantar an bhróidnéireacht le snáth olla ar chorrán línéadach Seacabíteach agus úsáidtear iliomad greamanna éagsúla. Glacann sé uair an chloig aon orlach cearnach a fhuáil, agus ó thrí go seacht mbliana chun painéal amháin a chríochnú.

Ceardlaochra Éireann

22 Iúil  – 6 Deireadh Fómhair 2021
Páirc & Clós Chaisleán Chill Chainnigh
le linn Uaireanta Oscailte na Páirce

Tá áthas ar OPW tacú le Ceardlaochra Éireann leis an mórthaispeántas seo lasmuigh; ceiliúrann sé ceardaithe a bhfuil suntas ar leith ag baint lena saothar, a léiríonn dearcadh nua nó a chuireann athrú ar an mbealach a fheicimid an saol.

Léiríonn an taispeántas seo éabhlóid na hearnála ceirde agus dearaidh in Éirinn le 50 bliain anuas. Comórann sé an oiread sin daoine a chuidigh le taipéis shaibhir na ceardaíochta in Éirinn. Is í Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann a chuir an taispeántas le chéile, le tacú ó Oifig na nOibreacha Poiblí, Comhairle Contae Chill Chainnigh agus Féile Ealaíona Chill Chainnigh.

Tugadh cuireadh don phobal agus don lucht ceirde Ceardlaochra Éireann a ainmniú – daoine inspioráideacha a raibh tionchar suntasach acu ar an earnáil le 50 bliain anuas. Fuarthas breis agus 600 ainmniúchán; ceapadh coiste saineolaithe chun 50 ceardaí a roghnú, bunaithe ar chritéir scileanna, dearaidh, tionchar, nuálaíochta agus bunúlachta. Léirigh na hainmniúcháin an saibhreas ceardaíochta in Éirinn le 50 bliain anuas. Thug sé suntas freisin don oiread sin laochra eile a thacaíonn leis an lucht ceirde, trí thiomantacht oideachais; ag treorú trí chumainn, líonraí tacaíochta, tionscadail núálacha a bhunú agus ag stocaireacht ar son na hearnála.

Is tráthúil go bhfuil an taispeántas seo ar siúl nuair atá comóradh 50 bliain ann ó bunaíodh Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann in 1971. Tar éis a sheoladh i gCill Chainnigh, beidh an taispeántas lasmuigh ar taispeáint freisin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Béal Feirste, Gaillimh agus Corcaigh suas go dtí 2022.

Tuilleadh eolais ó: www.ndcg.ie/exhibitions/irish-craft-heroes