Teagmháil, Le Teacht Orainn

Conas teacht anseo, cén áit le páirceáil agus láithreacha eile sa cheantar

Teagmháil

Eolas 056 770 4100

Áirithintí Grúpa 056 770 4106

Oifig Imeachtaí 056 770 4108

Maor an Chaisleáin 086 819 1251

Maor na Páirce agus na nGairdíní 087 634 9153

Táimid lonnaithe i gceartlár Chill Chainnigh taobh istigh de shiúlóid ghearr ón iliomad láithreacha spéisiúla agus áiseanna eile.

Ar Bhus/Thraein

Stadann roinnt bealaí bus náisiúnta i gCill Chainnigh. Tá traenacha laethúla go dtí Stáisiún Traenach Mhic Dhonncha  chomh maith, nach bhfuil ach 15 nóiméad uainn de shiúl na gcos. Is féidir a thuilleadh eolais faoi theacht anseo a fháil ach cuairt a thabhairt ar shuíomh ‘Visit Kilkenny’.

Sa Charr

Tá páirceáil le fáil in aice an Chaisleáin ach ní ar an láthair féin. Tá breis eolais faoi na háiteanna is fearr le páirceáil sa chathair le fáil ar shuíomh Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

Cóistí

Tá páirceáil theoranta do chóistí le fáil ar Bhóthar an Chaisleáin.

Loingseoireacht Satailíte

Domhanleithead: 52.65000512443783

Domhanfhad: -7.249482497622694

Láithreacha spéisiúla eile sa cheantar

Níl na láithreacha iontacha a leanas ach siúlóid ghearr ón gCaisleán.

 

Músaem an Mhíle Mheánaoisigh (300m)

Foghlaim faoi 800 bliain de stair Mheánaoiseach na Cathrach.

Dánlann an Bhuitléirigh (600m)

Is gailearaí ealaíne comhaimseartha agus músaem den scoth é Gailearaí na mBuitléarach le buanbhailiúchán in Oir-Dheisceart Éireann.

Teach agus Gairdín Rothe (650m)

Neadaithe i gceartlár an Mhíle Mheánaoisigh, is é seo seoid Túdarach Chill Chainnigh.

Smithwick’s Experience Cill Chainnigh (650m)

Foghlaim faoin stair taobh thiar de Leann Smithwick’s ar Thuras Grúdaireachta Chill Chainnigh.

Ardeaglais agus Cloigtheach Chainnigh (1km)

Tá Ardeaglais Chainnigh ar ceann de na radhairc is suntasaí i gCill Chainnigh, í lonnaithe ar láthair eaglasta ón 6ú haois.

Zú Reiptíl Náisiúnta (4km)

Is é an Zú Náisiúnta Reiptíle an t-aon zú reiptíle in Éirinn.

Tiomáint ghearr uainn

Eaglais Mhuire, Gabhrán (15km)

Tógadh an eaglais choláisteach seo ag deireadh an 13ú haois áit a bhí mainistir níos sine fós tógtha roimhe.

Dearc Fhearna (15km)

Foghlaim faoi ionradh na Lochlannach i gCill Chainnigh sa tsraith ar leith seo de sheomraí faoi thalamh a cruthaíodh i gcaitheamh na milliún blianta.

Mainistir Sheireapúin (20km)

Mainistir Cistéirseach den chéad scoth a bunaíodh sa dara leath den 12ú haois.

Slí na mBuitléarach

Má thaitin Caisleán Chill Chainnigh leat, b’fhiú duit súil a chaitheamh ar Shlí na mBuitléarach. Lean céimeanna an teaghlaigh fhíorthábhachtaigh seo chuig agus mórthimpeall Cho. Thiobraid Árann agus faigh léiriú ar a n-oidhreacht.

Faid gharbha atá i gceist agus iad tugtha ó Chaisleán Chill Chainnigh.

Slí na mBuitléarach

Faigh léiriú ar an rian ollmhór a d’fhág na Buitléaraigh thar thréimhse cúig chéad bliain chorrach.

Caisleán Urumhan (44km) Carraig na Siúire

Is é Caisleán Urumhan an sampla is fearr in Éirinn de theach mainéir Eilíseach. Tomás, 10ú Iarla Urumhan, a thóg an caisleán sna 1560idí.

Caisleán na Cathrach (67km), An Chathair

Ba é seo dún mór na mBuitléarach tráth agus tá cumhacht an teaghlaigh le feiceáil sa daingean suntasach, mar aon leis an túr agus go leor eile den struchtúr cosanta bunaidh.

Daingean an Phríomhgharda (52km), Cluain Meala

Ba é Séamus de Buitléir, Diúc Urumhan, a thóg Daingean an Phríomhgharda in 1675 mar theach cúirte do Phailitíneacht limistéar riaracháin Chontae Thiobraid Árann.

An Teachín Eilbhéiseach (70km), An Chathair

Foirgneamh álainn i stíl an ‘cottage orné’ a thóg Risteárd de Buitléir, 1ú Iarla Ghleann Gall, sna 1800idí luatha de réir dearaí John Nash, an t-ailtire cáiliúil Leasríochta.

Ionad Oidhreachta Ros Cré (63km), Ros Cré

Foghlaim mar a ghnóthaigh Buitléaraigh Urumhan cumhacht agus tionchar i mbeagnach gach baile mór i dTiobraid Árann, Ros Cré san áireamh.

Google Maps - Caisleán Chill Chainnigh