Tiomáint ghearr uainn

Saibhreas áiteanna suime do chuairteoirí laistigh Chontae Chill Chainnigh.

Tiomáint ghearr uainn

Saibhreas áiteanna suime do chuairteoirí laistigh Chontae Chill Chainnigh.

Eaglais Mhuire, Gabhrán (15km)

Tógadh an eaglais choláisteach seo ag deireadh an 13ú haois áit a bhí mainistir níos sine fós tógtha roimhe.

Dearc Fhearna (15km)

Foghlaim faoi ionradh na Lochlannach i gCill Chainnigh sa tsraith ar leith seo de sheomraí faoi thalamh a cruthaíodh i gcaitheamh na milliún blianta.

Prióireacht Cheanannais (15kms)

 An suíomh eaglasta iata is mó in Éirinn bunaithe timpeall 1193 ag Geoffrey FitzRobert, ridire iomráiteach agus cara iontaofa le William Marshal.

Páirc Sheireapúin (19kms)

Bhí Baile Tréigthe Sheireapúin an Bhaile Nua bunaithe ag Earl Marshall nó Griffin Fitzwilliam sa 12ú haois, siar ón mainistir Cistéirseach. 

Mainistir Sheireapúin (20km)

Mainistir Cistéirseach den chéad scoth a bunaíodh sa dara leath den 12ú haois.

Páirc Fiannachtain Chaisleán an Chomair (24kms)

Páirc fiadhúlra 80 acra atá i gceist le Páirc Fiannachtain Chaisleán an Chomair lena n-áirítear siúlán eachtraíochta ar bharr crainn, balla dreaptha, bealaí coillearnaí, ziplíne agus ochtagán, canúáil, boghdóireacht i dteannta leis an Músaem Mianadóireachta Guail.

Gairdín agus Crannlann Woodstock (26kms)

Tá gairdín Victeoireach athchóirithe agus crannlann ag Woodstock i measc na gceann is fearr in Éirinn.