16 Feabhra 1669

Bandiúc Ormonde – ag scríobh as Londain is dócha – chuig a deartháir céile an Captaen George Mathew

 

Brother The 16 of Feb The 16 of Feb

My Leter to you upon saterday Last did I supose prepare you for what happened on sonday Last; which was My Lords dismiss from the goverment of Ireland, declarede by his Magestye; and the Lord Roberts Namede to suckside hime; with the Tytell of Lord Liftenant, I cannot as yet informe you of the sartane time when his Lordshipp willbee Ther; but soe soune as I doe know; you shall have spidie Nottis sent you, The mene time it willbee Nesesarye to gett Ether the Phenixe or Chapelizard House in a redenes for My Sonn ossory and as many of his Familie as the Plase hee Chusses Cane contane [/] the rest may Lodge in the Towne; and hee to kiepe but a private Table whilst hee is Ther, and soe dismiss as manye Sarvants of all kinds as may be sparede and give oppertunitie to have our Goods removede out of the Castell unto Dunmore at the Least such soune that as^will take upe the most Rome by resone That House is Emptie; and the best of the[m to] kilkenye;* that Dublin Castell may bee the souner Clearede for the new Governer which will allsoe put our owne affares into a Good forwardnes, aganst I come my selfe which shallbee God willinge about the Midell of the Next Month, I doe beleve that what provistione of Cole Biere [hay] otes wine or the Like will possiblie bee bought by the Person employede by the New Governor For his uss, as allsoe the [Chairs] Bedstids for sarvants Tabells and such Loumber which it may not be amiss to Consider, and sett some vallew upon; all the Locks and keyes I likwise payede For, and perticularlie thous belonginge unto My Lords Closset and my owne Chamber with the Iorne Backes in the Severall Chimnyes, by the Next I shall posiblie know more and then you shall accordinglie heare Furthar From

your affectionat Sister

E:ormonde

I pray remember mee to My Sister to whom I was not willinge to write what I am shure will not please hir

Bandiúc Ormonde – ag scríobh as Londain is dócha – chuig a deartháir céile an Captaen George Mathew
Atáirgeadh le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI, Ormond Papers, 2503, uimh. 13)
Bandiúc Ormonde – ag scríobh as Londain is dócha – chuig a deartháir céile an Captaen George Mathew
Atáirgeadh le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI, Ormond Papers, 2503, uimh. 13)
Bandiúc Ormonde – ag scríobh as Londain is dócha – chuig a deartháir céile an Captaen George Mathew
Atáirgeadh le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI, Ormond Papers, 2503, uimh. 13)

James Butler, 12th earl and 1st duke of Ormond was the eldest son of Thomas Butler, Viscount Thurles and his wife Elizabeth Poyntz. He became the direct heir to his grandfather at the age of 9 upon the death of his father in 1619. He married his cousin Elizabeth Preston on Christmas day 1629, reuniting the Ormond estate. At the restoration of the monarchy, James was elevated to a dukedom. He died in 1688, predeceaded by all his sons, he was succeeded by his grandson, James, son of Thomas, earl of Ossory.

James 1st Duke and his valet.

Artist unknown

©️ National Gallery of Ireland.

From 1204 to 1922, Dublin Castle served principally as a residence for the British monarch’s Irish representative, the Viceroy of Ireland or Lord Lieutenant of Ireland. James Butler, 1st duke of ormond was appointed Lord Lieutenant on three occasions in 1662, 1677 & 1684. 

Dublin Castle

Brooking map, 1728

Courtesy of the Office of Public Works, Dublin Castle

Tugann an litir seo, a scríobhadh agus í ar tí ról na leas-iarnaí Éireannacha a fhágáil, léargas ar thuiscint na mBandiúc Ormonde ar an scéal.

 

Deireadh aithnidiúil dá dhara téarma mar leasrí ba ea dífhostú an diúc Ormonde go luath i 1669. Tugann litreacha a scríobh a bhean chéile díreach ina dhiaidh sin fianaise luachmhar ar a thuiscint ar ról agus ar fhreagrachtaí bhean chéile an leasathair. Maidir léi, ba é príomhról an leasríne tacaíocht a thabhairt dá fear céile agus cuidiú lena sheasamh polaitiúil a sheasamh. Chonaic an Bhandiùc an leas-ríogacht mar an seasamh polaitiúil is cumhachtaí in Éirinn – agus a fear céile an-oiriúnach don ról.
Má bhí an leasrí freagrach as dea-rialtas na hÉireann mar ionadaí an rí, chreid sí go raibh an leasrí freagrach as dea-rialtas an teaghlaigh mar ionadaí an leasrí. Mar sin, nuair a bhí a mac ba shine ag fónamh mar thiarna-leas in ionad a athar, d’áitigh sí ar na téarmaí is láidre go raibh a hiníon chéile ‘bee Consernede [with] the Government of the Familie’. Léiríonn an teanga a ghlac sí a thuiscint ar pholaitíocht theaghlach an leasrí, ina léiríonn rialtas an teaghlaigh agus an teaghlaigh rialtas an Stáit. Thuig an Bandiúc go raibh an poitéinseal ag teaghlach an leasrí onóir nó easonóir a thabhairt dó, agus mar sin tacú lena sheasamh nó an bonn a bhaint as. Ós rud é gur chuidigh rialtas maith a muintire le húdarás polaitiúil an leasrí a neartú, chonaic an Bandiúc ról na leas-ríne mar infhilleadh polaitiúil ar leith.
Chreid an Bandiúc go raibh an leas-uachtarán freagrach as onóir agus cuma onóra an teaghlaigh a chothabháil. Ina comhpháirtí féin den ról, ghlac sí uirthi féin cáil onórach an teaghlaigh a chosaint trí mhaoirsiú a dhéanamh ar theaghlaigh dea-ordaithe a muintire. Thacaigh athléimneacht airgeadais leis an obair seo a léiríodh i mbainistíocht chúramach fiacha agus chreidmheasa, agus a mhaoinigh, ar a sheal, cothabháil na háilleachta agus na glóire a theastaíonn chun an scéal a choinneáil.
Nuair a chaill an diúc an leas-ríogacht, ba í an Bandiúc a rinne maoirsiú ar tharraingt siar an teaghlaigh ó Chaisleán Bhaile Átha Cliath, rud a bhain go mór le srianadh discréideach an teaghlaigh agus le hordú a gcuid maoine a aistriú ó Bhaile Átha Cliath go Cill Chainnigh. De réir mar a d’éascaigh sí an filleadh seo go Caisleán Chill Chainnigh ó na réadmhaoine leas-réaltach, chinntigh sí gur choinnigh an teaghlach tionchar éigin i mBaile Átha Cliath trí chairde a dhéanamh leis an leas-leas agus a bhean chéile agus cuidiú lena n-aistriú go hÉirinn a éascú trí thacaíocht phraiticiúil a thabhairt dóibh agus iad a chur in aithne do. a líonra sóisialta. Ach rinne an Bandiúc iarracht freisin seasamh a muintire féin in Éirinn a neartú trína mbonn cumhachta áitiúil a chomhdhlúthú i gCill Chainnigh.
Ar an iomlán, taispeánann a cuid litreacha gur thuig an Bandiúc ról na leas-ríne mar dhuine inscne ar leith inar thacaigh sí le gairm pholaitiúil a fir chéile trí chuidiú le honóir, tionchar agus athléimneacht an teaghlaigh a choinneáil.
Is é an ‘deirfiúr’ atá luaite in iarscríbhinn na litreach ná a deirfiúr céile nua, seanchara Elizabeth Anne Hume, a phós le déanaí leathdheartháir an diúc, an Captaen George Mathew, bainisteoir eastáit na lánúine, agus an faighteoir. den litir seo.